<

Rezultatet, konkurset e pranimit 2019, Raundi III

Në zbatim të procedurave të Udhëzimit nr. 10 dt. 15/05/2019 të MASR dhe të Urdhërit të Përbashkët nr. 1 dt. 07/06/2019

publikohen listat e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2019, për Raundin e Tretë, sipas rendit zbritës të pikëve të fituara sa më poshtë:


Fakulteti i Muzikës 


Fakulteti i Artit Skenik