<

Ftesë për aplikime, mundësi punësimi

Të dashur studentë,

Në vijim gjeni informacion në lidhje me mundësi punësimi (dy vende vakante) pranë televizionit A2 CNN, ku studentët e diplomuar në Universitetin e Arteve kanë përparësi.

Në lidhjet e mëposhtme gjeni të dhënat e detajuara: