<

Ftesë për pjesëmarrje

Të dashur Studentë,

Ju ftojmë të merrni pjesë në workshopin me temë "UNA LUXURY SUITE PER AQUATIO CAVE LUXURY HOTEL & SPA ", i hapur për të gjithë studentët. Workshop-i do të mbahet nga arkitekt Simone Micheli më 11 Dhjetor 2019, ora 10.00 -17.00, pranë sallës së konferencave "Unesco" të Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë.

Ky workshop do të ishte posaçërisht me vlerë për studentët e Arteve të Aplikuara, veçanërisht Grafika.

Në vijim, në gjuhën shqipe dhe origjinale, gjeni materialin ilustrues të zgjeruar i cili përfshin formularin e pjesëmarrjes, për t'u plotësuar individualisht dhe depozituar drejt entitetit mbajtës.

Broshura shqip  (pdf)

Broshura origjinale  (pdf)