<

Ftesë për aplikime

Studentët e Fakultetit të Muzikës janë të ftuar të aplikojnë në programin OneBeat, të organizuar nga Zyra e Arsimit dhe Marrëdhenieve Kulturore në Departamentin Amerikan të Shtetit në bashkëpunim me organizatën "Bang on a Can".

Për më shumë shikoni Broshurën e aktivitetit.

Për të aplikuar vizitoni lidhjen.

Afati i fundit i aplikimit është data 19 Dhjetor 2019.