<

Njoftim

Studentë dhe akademikë të rinj të të gjitha disiplinave të cilët zotërojnë gjuhën gjermane të nivelit të ndërmjetëm (të paktën niveli B1) nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia dhe Ukraina, mund të aplikojnë për bursat e kursit veror BAYHOST.

Në kohën e aplikimit, studentët duhet të kenë kryer të paktën dy semestra pranë një instituti të arsimit të lartë si dhe të jenë të pajisur me notat përkatëse. 

Aplikantët duhet të dërgojnë të gjithë dokumentacionin nëpërmjet emailit të paktën brenda afatit të përcaktuar 23 Mars 2020.

Informacione të mëtejme rreth kurseve verore dhe procesit të aplikimit gjenden në website-n si dhe në profilin e Facebook.

https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html

https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/

Katrin Döppe
Programi i Bursave

BAYHOST

Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Universitätsstraße 31 | D-93053 Regensburg
T ++49 (0)941-943-5049 | F ++49 (0)941-943-5051
doeppe@bayhost.de | www.bayhost.de