<

Thirrje për aplikime FNFM

Të dashur Studentë,

Ju njoftojmë në vijim për Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Marsejë (FIDMarseille), i cili zhvillohet në datat 7-13 Korrik. Festivali përmban dhe një program për studentët e degës së regjisë (6-14 korrik), ku përfshihen seminare dhe shkëmbime eksperiencash mes tyre.

Nevojiten 1-2 studentë të cilët do të përzgjidhen nëpërmjet aplikimit në linkun: https://fidmarseille.org/en/festival/fid-campus/fidcampus-appel-a-candidature/

Kostot e studentëve do të mbulohen nga Instituti Francez në Tiranë. Afati i fundit i aplikimit është data 15 Prill.