<

culture in MOtion in adriatic NETwork of Musem

NJOFTIM PËR STUDENTËT mbi thirrjen ndërkufitare për të përzgjedhur artistë për shkëmbim, për tregtimin e produkteve të museve në kuadër të PROJEKTIT “MONET – culture in MOtion in adriatic NETwork of Musem”.

Afati i fundit i thirrjes së projektit është shtyrë deri në datën 20 Tetor 2020.

Në vijim gjeni lidhjen e Ministrisë së Kulturës me informacionin mbi pjesëmarrjen në PROJEKTIN “MONET – culture in MOtion in adriatic NETwork Museum”:

Lidhja - Broshura (pdf)

Formulari i Aplikimit  (pdf)