<

Ndërinstitucionale në kuadër të Erasmus+

Nr. Institucioni Lloji
1 Inter-institutional agreement Conservatorio Superior de Musica De Vigo Marrëveshje Ndërinstitucionale
2 Inter-institutional agreement E.A. La Palma Spain Marrëveshje Ndërinstitucionale
3 Inter-institutional agrement Escuela de Arte de Oviedo Spain Marrëveshje Ndërinstitucionale
4 Inter-institutional agrement Escuela de Arte Superior de Diseno Mestre Mateo Spain Marrëveshje Ndërinstitucionale
5 Inter-institutional agrement Escuela de Artes y Superior de Diseno Antonio Failde Marrëveshje Ndërinstitucionale
6 Inter-institutional agrement Escuela Superior Diseno y Artes Plasticas de Cataluna Spain Marrëveshje Ndërinstitucionale
7 Inter-institutional agreement.- University of Music and Performing Arts Vienna Marrëveshje Ndërinstitucionale
8 Inter-Institutional agreement - Ecol Superior de Cons e Rest de Bens Culturais GALICIA Marrëveshje Ndërinstitucionale
9 Inter-Institutional agreement FH Bielefeld Marrëveshje Ndërinstitucionale
10 Inter-institutional agreement Escuela Arte y Superior Diseno Burgos Marrëveshje Ndërinstitucionale
11 Inter-institutional agreement Escuela de Artes Superior de Diseno Pablo Picasso Marrëveshje Ndërinstitucionale
12 Inter-institutional agreement Escuela de Artes y Superior de Diseno Ramon Falcon Spain Marrëveshje Ndërinstitucionale
13 Inter-institutional agreement Real Conservatorio Superior de Musica Victoria Eugenia Spain Marrëveshje Ndërinstitucionale
14 Inter-institutional agreement_Formacion y Educacion Integral SL Spain Marrëveshje Ndërinstitucionale
15 Inter-institutional Agreement_Jacobo Marrëveshje Ndërinstitucionale
16 Capacity Building projects - UART ALMA MATER UNIBO  Marrëveshje Partneriteti
17 Capacity Building projects - FONDAZIONE FLAMINIA  Marrëveshje Partneriteti
18 Capacity Building projects - Escola Superior de Conservacion e Restauracion de Bens Culturais de Galicia Marrëveshje Partneriteti
19 Capacity Building projects - Universidad degli Studi di Urbino Marrëveshje Partneriteti
20 Inter-institutional agrement Real Conservatorio Superior de Musica Spain Marrëveshje Ndërinstitucionale
21 Inter-institutional agrement Real Conservatorio Superior Victoria Eugenia Granada  Marrëveshje Ndërinstitucionale
22 Inter-institutional agreement University of Adger, Kristiansand and Grimstad  Marrëveshje Ndërinstitucionale
23 Capacity Building projects - Akademia e Studimeve Albanologjike Marrëveshje Partneriteti
24 Capacity Building projects - Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë Marrëveshje Partneriteti
25 Capacity Building projects - Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër Marrëveshje Partneriteti
26 Capacity Building projects - Universiteti Politeknik i Tiranës Marrëveshje Partneriteti