<

Pajisja me diplomë

Universiteti i Arteve pajis studentët që kanë përfunduar të gjitha detyrimet e një programi studimi me diplomën përkatëse, e cila është dokument zyrtar.

Diplomat shoqërohen me suplementin e diplomës. Ky suplement hartohet në përputhje me kërkesat e hapësirës Evropiane të arsimit të lartë. Ai përshkruan në veçanti natyrën, nivelin, përmbajtjen, rezultatet e studimeve që janë kryer dhe përfunduar me sukses nga mbajtësi i diplomës, etj.


Fakulteti i Muzikës ofron programe studimi të ciklit të parë në përfundim të cilave lëshon Diploma si më poshtë:

 1. DIPLOMË BACHELOR NË MUZIKOLOGJI
 2. DIPLOMË BACHELOR NË KOMPOZIM
 3. DIPLOMË BACHELOR NË DIRIZHIM
 4. DIPLOMË BACHELOR NË PIANO
 5. DIPLOMË BACHELOR NË VIOLINË
 6. DIPLOMË BACHELOR NË VIOLONÇEL
 7. DIPLOMË BACHELOR NË VIOLË
 8. DIPLOMË BACHELOR NË KONTRABAS
 9. DIPLOMË BACHELOR NË FLAUT
 10. DIPLOMË BACHELOR NË OBOE
 11. DIPLOMË BACHELOR NË KLARINETË
 12. DIPLOMË BACHELOR NË FAGOT
 13. DIPLOMË BACHELOR NË KORNO
 14. DIPLOMË BACHELOR NË TROMBË
 15. DIPLOMË BACHELOR NË TROMBON
 16. DIPLOMË BACHELOR NË PEDAGOGJI MUZIKORE
 17. DIPLOMË BACHELOR NË BAS-TUBË
 18. DIPLOMË BACHELOR NË KITARË
 19. DIPLOMË BACHELOR NË FIZARMONIKË KLASIKE
 20. DIPLOMË BACHELOR NË KANTO


Fakulteti i Artit Skenik ofron programe studimi të ciklit të parë në përfundim të cilave lëshon Diploma si më poshtë:

 1. DIPLOMË BACHELOR NË AKTRIM
 2. DIPLOMË BACHELOR NË REGJI
 3. DIPLOMË BACHELOR NË SKENOGRAFI-KOSTUMOGRAFI
 4. DIPLOMË BACHELOR NË KOREOGRAFI
 5. DIPLOMË BACHELOR NË REGJI FILMI DHE TELEVIZIONI


Fakulteti i Arteve të Bukura ofron programe studimi të ciklit të parë në përfundim të cilave lëshon Diploma si më poshtë:

 1. DIPLOMË BACHELOR NË PIKTURË MONUMENTALE
 2. DIPLOMË BACHELOR NË PIKTURË KAVALETI
 3. DIPLOMË BACHELOR NË PIKTURË GRAFIK
 4. DIPLOMË BACHELOR NË PIKTURË TEKSTILI DHE MODË
 5. DIPLOMË BACHELOR NË PIKTURË MULTIMEDIA
 6. DIPLOMË BACHELOR NË FOTOGRAFI
 7. DIPLOMË BACHELOR NË SKULPTURË
 8. DIPLOMË BACHELOR NË SKULPTURË QERAMIKE

 

Fakulteti i Muzikës ofron programe studimi të ciklit të dytë me kohë të plotë, dhe në përfundim lëshon Diploma si më poshtë:

“MASTER PROFESIONAL” NË PROGRAMET E STUDIMIT:

 1. PEDAGOGJI MUZIKORE DHE MËSUESI
 2. BASTUB DHE MËSUESI
 3. KITARË DHE MËSUESI
 4. FIZARMONIKË KLASIKE DHE MËSUESI

“MASTER I SHKENCAVE” NË PROGRAMET E STUDIMIT

 1. MUZIKOLOGJI DHE MËSUESI

“MASTER I ARTEVE” NË PROGRAMET E STUDIMIT

 1. KOMPOZIM DHE MËSUESI
 2. DIRIZHIM DHE MËSUESI
 3. PIANO DHE MËSUESI
 4. VIOLINË DHE MËSUESI
 5. VIOLONÇEL DHE MËSUESI
 6. VIOLË DHE MËSUESI
 7. KONTRABAS DHE MËSUESI
 8. FLAUT DHE MËSUESI
 9. OBOE DHE MËSUESI
 10. KLARINETË DHE MËSUESI
 11. FAGOT DHE MËSUESI
 12. KORNO DHE MËSUESI
 13. TROMBË DHE MËSUESI
 14. TROMBON DHE MËSUESI
 15. KANTO DHE MËSUESI


Fakulteti i Artit Skenik ofron programe studimi të ciklit të dytë me kohë të plotë, dhe në përfundim lëshon Diploma si më poshtë:

“MASTER I ARTEVE” NË PROGRAMET E STUDIMIT

 1. AKTRIM DHE MËSUESI
 2. REGJI TEATRI DHE SPEKTAKLI DHE MËSUESI
 3. SKENOGRAFI-KOSTUMOGRAFI DHE MËSUESI
 4. KOREOGRAFI DHE MËSUESI
 5. REGJI FILMI DHE TELEVIZIONI DHE MËSUESI


Fakulteti i Arteve të Bukura ofron programe studimi të ciklit të dytë me kohë të plotë, dhe në përfundim lëshon Diploma si më poshtë:

“MASTER I ARTEVE” NË PROGRAMET E STUDIMIT

 1. PIKTURË MONUMENTALE DHE MËSUESI
 2. PIKTURË KAVALETI DHE MËSUESI
 3. PIKTURË GRAFIK DHE MËSUESI
 4. PIKTURË TEKSTIL DHE MODË DHE MËSUESI
 5. PIKTURË MULTIMEDIA DHE MËSUESI
 6. SKULPTURË DHE MËSUESI
 7. SKULPTURË QERAMIKE DHE MËSUESI