<

Trupa Akademike

Prof. Petrit MALAJ
Dekan i Fakultetit të Artit Skenik
Email

Prof. Asoc, Dr. Elida RAPTI
Përgjegjëse e Departamentit "Aktrim - Teori Arti"
Email
 

Prof. Ilir MARTINI
Përgjegjës i Departamentit "Skenografi - Koreografi"
Email


Prof. Miltiadh KUTALI
Përgjegjës i Departamentit "Regji - Regji Filmi & TV"
Email
 

Prof. Gazmend GJOKA
Zv. Dekan i Fakultetit të Artit Skenik
Email

 

Fakulteti i Artit Skenik - Stafi Akademik  (pdf)