<

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

.:::  Model: Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

 Nr.  Data e regjistrimit të kërkeses  Objekti   Data e kthimit të përgjigjes  Statusi  Tarifa
 1.  07/10/2015  Kërkesë për informacion  14/10/2015  Përfunduar

 

 2.  02/11/2015  Kërkesë për informacion / Dokumentacion  02/11/2015  Përfunduar