<

Salla me Fond të Hapur

Salla me fond të hapur e Bibliotekës Shkencore të Universitetit të Arteve është komode dhe është në shërbim të plotë të studenteve, pedagogëve, e studiuesve të artit çdo ditë të javës, nga ora 8:00 - 19:00. Në kompjuterat e saj jane instaluar programe specifike per disiplinat e studimit, ku studentët studiojne dhe pregatisin detyrat e tyre. Stacionet kompjuterike disponojne akses ne internet. Gjithashtu salla ofron shërbimin e printimit me ngjyra dhe shërbimin e fotokopjes.

Salla me fond të hapur ofron:

  • Literature referenciale
  • Literature te Artit Figurativ
  • Periodikun Koherent
  • Literature te Artit Skenik
  • Literature prej burimeve elektronike te Bibliotekes
  • Literature prej burimeve elektronike te huaja
  • Akses ne Internet