<

Analizë Vjetore

.::: Analizë ekonomike për vitin 2023

.::: Analizë ekonomike për vitin 2021

.::: Analizë ekonomike për vitin 2020

.::: Analizë ekonomike për vitin 2019

.::: Analizë ekonomike për vitin 2018

.::: Analizë ekonomike për vitin 2017

.::: Analizë ekonomike për vitin 2016

.::: Analizë ekonomike për vitin 2015

.::: Të dhëna për veprimtarinë ekonomike të UART për vitin 2014

.::: Të dhëna për buxhetin e UART për vitin 2014