<

Wroclaw 2016

Akademia e Muzikes Karol Lipinski në Wroclaw, Poloni fton pjesëmarrës në Konkursin Ndërkombëtar të Kompozitorëve në Kryeqytetin Europian të Kulturës, Wroclaw 2016.

Tema e Konkursit është një kompozim i frymëzuar nga kultura, historia dhe peisazhi (natyra) e Wroclaw. Kohëzgjatja e kompozimit 15-20 minuta. Afati për dorëzimin e aplikimeve eshte data 21 Nëntor 2016.

Juria ndërkombëtare përbëhet nga Chen Yi (Kinë, SHBA), Ivan Fedele (Itali), Zygmunt Krauze (Poloni, Kryetar Jurie ), François-Bernard Mâche (Francë) dhe Grażyna Pstrokońska – Nawratil (Poloni).

Vlerësimet dhe shpallja e fituesve do te behet me 10 Dhjetor 2016-07-13. Çmimi i Parë është 100,000 PLN (afërsisht 22,500 Euro) ndërsa shuma totale e çmimeve është 200,000 PLN (afersisht 45,000 Euro).

Për më shumë informacion:


Për me teper informacion: mkk@amuz.wroc.pl