<

Njoftim për aplikim, Doktoratë në ARTE SKENIKE

Përshëndetje,

Ju ftojmë të njiheni me kriteret, tarifat dhe kuotat për ciklin e III-të të studimeve Doktoraturë në "Arte Skenike", si dhe me dokumentacionin mbështetës.

Materiali i bashkëngjitur

 

Afati i aplikimeve për konkurrim është data 30 Tetor, 2022, ora 14:00.