<

Statuti

:::. Statuti i Universitetit të Arteve 2024  (pdf)

:::. Statuti i Universitetit të Arteve 2021  (pdf)

:::. Statuti i Universitetit të Arteve (i ndryshuar) 2016  (pdf)

:::. 29.01.2015 - Statuti i Universitetit të Arteve (pdf)

:::. 24.02.2014 - Statuti i Universitetit te Arteve (pdf)

:::. Statuti i Universitetit te Arteve (pdf)