<

Njoftim per studentet

Aplikimi për CoPeCo tani i hapur!

CoPeCo është një program Masteri i përbashkët dy-vjeçar në Interpretim Bashkëkohor dhe Kompozicion dhe një platformë e hapur për praktikën eksperimentale muzikore brenda një mjedisi Evropian.

CoPeCo është për një muzikant (kompozitor, interpretues ose të dyja) i apasionuar pas eksperimenteve me muzikën e re dhe që po kërkon për një mundësi për të përfunduar një projekt artistik individual në shkallë të gjerë në një mjedis mbështetës studim-bashkëpunimi.

CoPeco bashkon 4 institucione në 1 program master:

  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Estoni)
  • Kungl. Musikhögskolan I Stockholm (Suedi)
  • Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (Francë)
  • Für Hochschule Musik und Theater Hamburg (Gjermani)

Hapur për aplikim deri më 31 janar të vitit 2016!


Më shumë informacion: www.copeco.net