<

Thirrje për aplikime

Konkursi Ndërkombëtar i 51 i Këngës së Toulouse do të zhvillohet nga data: 5 deri në 10 Shtator, 2016 në Teatrin du Capitole.

Formularët e aplikimit online janë në dispozicion në adresen www.chant.toulouse.fr, dhe duhet të dorezohen para afatit të 15 majit 2016.

Për më shumë informacion në lidhje me konkursin, ju lutem vizitoni faqen tonë në www.chant.toulouse.fr. Këngëtarë Meshkuj dhe femra, nga mosha 18 deri në 32 vjeç.