<

Konkursit Internacional THE MUSES

Te dashur Lidera pjesemarres grupe kreative ,kolege dhe miq!

Jeni te mirepritur ne Edicionin e 12-te Konkursit Internacional Te Rinjve “Muzite”(“The Muses”) zhvillohet nga datat 5 -15 07/2017 ne SOZOPOL te BULLGARISE.

  • Nga dt 01.06.2017 / 05 dhe 10-06.2017 zhvillohet KONKURSI ne kategorine : “DANCE ARTS” “FICTION LITERATURE”,NON- STANDART ART FORMS” DHE “FILM”
  • Nga dt 02.06.2017 / 10 dhe 15.06.2017 zhvillohet KONKURSI ne kategorine : “MUSIC ARTS ” “FINE ,APPLIDE dhe PHOTO ARTS ” dhe “THEATRE ”

PER INFORMACIONE ME TE DETAJUARA DREJTOHUNI NE KETE FAQE : www.muzite.org. PER PAGESAT PER PJESEMARRJE: Prices IYFA "Muses". NESE DO TE KONKURONI NDIQNI HAPAT PER APLIKIM NE KETE ADRESE : IYFA „Muzite” 2017 Application Form. INFORMACIONE TE METEJSHME PER: Sozopol page

PER KORESPONDENCA :

- ADRESA POSTARE : Bulgaria, 1000 Sofia, “Racho Dimchev “ Str., No.2
- E-mail: muzite_fest@abv.bg; fest@muzite.org
- Tel/fax: +359 2 981 01 06;
- Mobile: +359 878 435 153
- URL: http://www.muzite.org/en/node/6/
- NETWORKS: https://www.facebook.com/muzite.org