<

Thirrje për aplikime

Hapen thirrjet për projektin HAMLET - Konkurs për zgjedhjen e 10 shkrimtarëve të rinj për evidentimin e vlerave të territorit përmes tregimeve të shkurtra.

Bashkëlidhur do të gjeni linkun e Ministrisë së Kulturës, mbi informacionin e pjesëmarrjes në projektin Hamlet:
https://kultura.gov.al/hapen-thirrjet-per-projektin-hamlet/


KUJDES: Afati i fundit është data 10 Maj, 2020.