<

Këshilli i Etikës

Anëtarët e Këshillit të Etikës të Universitetit të Arteve janë: 

  1. Pjetër Guralumi  (përfaqësues nga FM)
  2. Alert Çeloaliaj  (përfaqësues nga FAS)
  3. Gazmend Leka  (përfaqësues nga FAB)
  4. Miltiadh Kutali  (përfaqësues nga SA)
  5. Eraldo Malaj  (përfaqësues nga Studentët)

Sekretariati Teknik: Erjon Sulaj
Përgjegjës i Sektorit të Teknologjisë së Informacionit
 

::: Kodi i Etikës, Universiteti i Arteve  (pdf)

::: Rregullore e funksionimit të Këshillit të Etikës  (pdf)

::: Vendime të Këshillit të Etikës